Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 w Wilkowyji, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współużytkowników wieczystych - działka nr 60 w obrębie Michalcza, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu - udziału w gruncie zabudowanym garażami, stanowiącym działkę nr 213/9 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki nr 792/1 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 3 wejście A przy ul. Armii "Poznań" w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Wilkowyji, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 5 przy ul. Ustronie w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 2 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej, w trybie wykonania roszczenia z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego - udziałów w gruncie stanowiącym działkę nr 213/9 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.