Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 464/2 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w budynku nr 48 przy ul. Karniszewskiej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokale mieszkalne nr 1 i nr 2, zlokalizowane w budynku nr 1 w Świniarach, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 2, zlokalizowany w budynku nr 3 przy ul. Armii "Poznań" w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 51/2 w Michalczy, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 168/1 w Komorowie, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w budynku nr 11 przy ul. dr. Juliana Domańskiego w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal użytkowy (apteka), zlokalizowany w budynku nr 27 przy ul. Słonecznej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 289 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - działka nr 76/3 w obrębie Bielawy, wraz z załączonym wykazem.