Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Treść zarządzenia + wykaz