Zarządzenie nr 13/VI/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Treść zarządzenia  + wykaz