Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz