Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Treść wniosku