Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Kłecko za lata: