Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kłecko z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za lata: