Deklaracja nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja nieruchomości zamieszkałe - obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.

Deklaracje nieruchomości zamieszkałe - obowiązująca do 31 sierpnia 2017 r.

Deklaracje nieruchomości zamieszkałe - obowiązująca od 1 września 2017 r.