Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym

Zawiadomienie Zarządu Woj. Wielkopolskiego o przystapieniu do procedury zapewnienia udziału społęczeństwa w opracowaniu projektu " Planu gospodarki odpadami dla wojewódżtwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym".