Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6236.03.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w obrębie Kłecko