Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do odbioru odpadów ciekłych

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że zezwolenia na prowadzenie działalności odbierania odpadów otrzymały następujące firmy:

1) w zakresie odbierania odpadów płynnych:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, tel. (61) 427 01 16 wew.102-103
  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 7, 62-200 Gniezno, tel. (61) 426 44 37
  • EKOS Barbara Frankowska, Dębnica 10 , 62-271 Działyń, tel. 608-679-617  
  • SPÓŁDZIELNIA NABYWCÓW , 62-271 Działyń , tel. (61) 427 97 00

    WC SERWIS Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (31) 278 45 31

2)w zakresie odbieranie odpadów komunalnych (stałych) wykaz znajduje się w poniższym rejestrze działalności regulowanej: