Jesteś tutaj:   

Instrukcja korzystania z BIP

           Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej. Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r., nr 10, poz. 68) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:   http://bip.klecko.pl  i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk <BIP>.

          Informacja publiczna dotycząca naszej gminy została podzielona na kilka głównych kategorii. Każda z nich została uszczegółowiona, a kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym. Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie „przycisku” opisującego daną informację. Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

          Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów. BIP jest na bieżąco aktualizowany, ale wprowadzanie informacji wymaga pewnego nakładu pracy i czasu. Ponadto, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

         Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania. Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych, a wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: klecko@klecko.pl