Nabór na stanowisko Kierownik/ opiekun Klubu Senior + w Kłecku oraz Klubu Seniora w Działyniu

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik/ opiekun Klubu Senior + w Kłecku oraz Klubu Seniora w Działyniu.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecko, pokój nr 211 lub pokój nr 208 lub przesyłać drogą pocztową na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, ul. Słoneczna nr 25, 62-270 Kłecko, listem poleconym – (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik/Opiekun Klubu Senior + w Kłecku oraz Klubu Seniora w Działyniu, w terminie do 10.02.2020 roku (poniedziałek) do godz. 15:00.