Podstawy prawne konsultacji z mieszkańcami gminy

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kłecko o konsultacjach społecznych: