OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informacja o UODO

INFORMACJA

     Urząd Ochrony Danych Osobowych,  zapewnia wykonanie zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także  w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

- link do strony UODO >>>>    
https://uodo.gov.pl/pl

Lista wiadomości