OBWIESZCZENIA - innych organów Państwa

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - o wydaniu decyzji z dnia 21 czerwca 2018 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 197 w Komorowie gm. Kłecko

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r., o tym że dnia 21 czerwca 2018r. została wydana decyzja nr12/2018 (znak IR-III.7820.1.2018.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 197 od km ok. 22+470 do km ok. 23+619 w m. Komorowo, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 – budowa chodnika w m. Komorowo” .

Lista wiadomości