Rejestr petycji - 2019r.

Rejestr petycji - 2019r.

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot petycji
 Przewidywany
termin
załatwienia
 Dane o przebiegu
postępowania, w tym
zasięganych opiniach
Sposób załatwienia petycji 
Skan
petycji 
1. 5.03.2019 Mieszkańcy Dziećmiarek Lampa przy bloku nr 10 14 dni brak Pisemna odpowiedż treść
2. 22.03.2019 Akademia Liderów Innowacji i Przeds., Grodzisk Mazowiecki Portal Mikroporady 14 dni brak Pisemnie treść

3.

4.04.2019

Adwokat R. Sutor, Rabka Zdrój

Zmiana przepisów prawa

14 dni

brak

Zapoznano pracowników Urzędu

treść

4. 16.05.2019  D.S. Kłecko Komunikacja zbiorowa i ulgi ustawowe u przewoźnika prywatnego 14 dni brak Pisemnie treść

5.

 28.05.2019

 Szulc-Efekt sp. z o. o.

 Korzystanie z usług telekomunikacyjnych   14 dni

brak

 Pisemnie

treść 

6.

31.05.2019

 Szulc-Efekt sp. z o.o. Modernizacja parku maszynowego

14 dni

brak Pisemnie

treść

 7.  21.06.2019  Łukasz U......., Kłecko  Naprawa urządzeń na placu zabaw w Kłecku, ul. Bukowa  30 dni brak  Pisemnie  treść
8. 8.07.2019 Mieszkańcy Dziećmiarek Uregulowanie prawne drogi w Dziećmiarkach 30 dni brak Pisemnie treść
9. 24.07.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o. Wniosek o opublikowanie nr telefonów służbowych. 14 dni brak Pisemnie - email treść
10. 08.08.2019 Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Ruchu Drogowego Dotyczy usuwania skutków zdarzeń drogowych  30 dni brak pisemnie treść
11. 01.10.2019 Adwokat Renata Sutor Dotyczy zmiany przepisów prawa  30 dni brak pisemnie  treść
 12. 14.10.2019 Frob  Dotyczy możliwości wdrożenia w urzędzie płatności bezgotówkowych   30 dni brak pisemnie treść
 13. 25.10.2019 Szulc-Efekt Sp.z.o.o Dotyczy świetlic szkolnych oraz świetlic wiejskich  zkresie bezpieczeństwa   30 dni brak psemnie treść
 14. 07.11.2019 Tadeusz Dobrzycki Dotyczy usunięcia drzew wzdłuż  ścieżki rowerowej Kłecko-Polska Wieś 30 dni brak pisemnie  treść:
               

 dni