2012-2016

Lista wiadomości
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie gminy Kłecko, na działkach nr: 810, 794, 790, 250/3, 789, 788, 787, 786, 785/1, 785/3, 784/1, 783, 782, 761, 760, 757 – ark. 11; 302 – ark. 4; 639, 652, 654, 658/3, 658/4, 660, 666, 678, 707, 704, 672, 674 – ark. 10, Miasto Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Kłecku, projektowanej na terenie działek nr 558/1, 540, ark. 8, gmina Kłecko.
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie gminy Kłecko, na działkach nr: 18 – ark. 1, obręb Dziećmiarki; 72, 74/2, 70, 37, 35/2, 35/1, 33, 32, 30/1, 30/2, 29/9, 29/8, 29/7, 28, 27, 26/2, 25/2, 25/4, 25/5, 12, 10, 75, 76, 77, 78, 82/2, 83/2, 85/2, 85/1, 87/1, 91 – ark. 1, obręb Czechy; 436/2 – ark. 7, Miasto Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę świetlicy wiejskiej oraz miejsc postojowych (15 stanowisk, w tym 1 dla niepełnosprawnych), projektowanych na terenie położonym w miejscowości Działyń, na części działki nr 8/23, ark. 2, gmina Kłecko.
Projekt decyzji Nr RIG.6733.09.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz budowie nowego mostu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, projektowanej na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr nr 1, 2/1, 4, 5, 6 – ark. 1; 8/1, 8/2, 31/4, 2/2 – ark. 2.
Projekt decyzji Nr RIG.6733.11.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu Park&Ride i Bike&Ride, w ramach zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie parkingu, monitoring oraz wiata dla rowerów), projektowanych na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, ark. 3 oraz na części działek nr 822, 235/15, ark. 3.
Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 558/1, ark. 8.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek nr 158, 160, 141/1, 130, 87, 116, 127, 141/2, 123, 125/3, 131/2, 86, 75/2, 75/4, ark. 2, obręb Ułanowo.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek: nr 158, ark. 2, obręb Ułanowo nr 99, 100, 109, 141, 142, 122, 140 – ark. 1, obręb Charbowo
zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek: nr 140 - ark. 1, nr 165, 163, 160 - ark. 2, obręb Charbowo nr 143 -ark. 2, obręb Ułanowo nr 22, 57, 55, 78, 77, 74, 73, 30, 72, 62, 63, 59, 46, 58, 31, 68, 69, 70/1, 71 – ark. 1, obręb Świniary 109, 108, 94, 80, 83, 81/3, 81/5, 81/2, 82/5, 81/4, 82/3, 82/5 – ark. 2, obręb Świniary.
projekt decyzji nr RIG.6733.07.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków, polegającą na budowie, rozbudowie i przebudowie, zlokalizowaną na terenie położonym w Kłecku, na działce nr 412/2, ark. 6.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, na wniosek: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (pełnomocnik Pan Krzysztof Pokorski SMP Projektanci Sp. j. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań), zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz budowie nowego mostu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, projektowanej na terenie działek nr 1, 2/1, 4, 5, 6 – ark. 1; 8/1, 8/2, 31/4, 2/2 – ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem drogowym i kładką nad rzeką Mała Wełna i infrastrukturą towarzyszącą, projektowanych na terenie działek nr 130/3, 129/2, ark. 1, położonych w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę parkingu Park&Ride i Bike&Ride, w ramach zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie parkingu, monitoring oraz wiata dla rowerów), projektowanych na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 949, 822, 235/15, ark. 3, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę linii oświetlenia drogowego przy projektowanej ścieżce rowerowej, wzdłuż drogi gminnej nr 283081P, zlokalizowanej na terenie działek nr 73, 81, 92, ark. 2, położonych w miejscowości Polska Wieś oraz na terenie działki nr 126, ark. 1, położonej w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
w dniu 01.08.2016 r., przedsiębiorstwa EKO WODKAN Pana Tomasza Szustka, pełnomocnika Pani Marleny Gręzickiej, został przygotowany projekt decyzji nr RIG.6733.08.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 558/1, ark. 8.
w dniu 29.07.2016 r., na wniosek: Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” Pani Marzeny Serwatka, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego RIG.6733.03.2016 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania I-piętra istniejącego budynku kamienicy na przedszkole, na terenie położonym w Kłecku, działka nr 146, ark. 2.
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym, w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001, na działkach ewid. nr: - 1, 5 - ark. 1; - 2/2, 8/2, 143/1, 143/2, 143/3 - ark. 2 - 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4; - 251/2 – ark. 5 - 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - 770/1 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, na działkach ewid. nr: - 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, na działkach ewid. nr: - 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2, 81 - ark. 2
zakończenie postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania I-piętra istniejącego budynku kamienicy na przedszkole, na terenie położonym w Kłecku, działka nr 146, ark. 2.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę sieci wodociągowej, projektowanej na działce nr 558/1, ark. 8, położonej w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko
zakończenie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowanej na terenie położonym w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001, na działkach ewid. nr: - 1, 5 - ark. 1; - 2/2, 8/2, 143/1, 143/2, 143/3 - ark. 2 - 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4; - 251/2 – ark. 5 - 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - 770/1 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, na działkach ewid. nr: - 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 72, 346, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, na działkach ewid. nr: - 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2, 81 - ark. 2
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące modernizację oczyszczalni ścieków w Kłecku, polegającą na budowie, rozbudowie oraz przebudowie, projektowanej na terenie działki nr 412/2, ark. 6, gmina Kłecko
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę drogi gminnej, projektowanej na terenie działek nr 21, 27, 31/1, 46, 29, 47/1, 50/2, 48, 52, ark. 1, położonych w miejscowości Brzozogaj, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę boiska do gry w piłkę nożną, projektowaną na części działek nr 19, nr 20/1, ark. 1, położonych w miejscowości Czechy, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę obiektów użyteczności publicznej (rozbudowa szkoły o dodatkowe sale lekcyjne i część sportową: salę sportową) wraz z zagospodarowaniem terenu: parkingiem, wjazdami na działkę oraz towarzyszącą infrastrukturą, projektowanych na terenie działek nr 56/3, 305, ark. 1, położonych w miejscowości Dębnica, gmina Kłecko.
wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001: - dz. nr 1, 5 - ark. 1 - dz. nr 2/2, 8/2, 143/4, 143/1, 143/2 - ark. 2 - dz. nr 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4 - dz. nr 251/2 – ark. 5 - dz. nr 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - dz. nr 770/1, 771 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, dz. nr 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 72, 346, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, dz. nr 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2 - ark. 2
projekt decyzji nr 6733.03.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, projektowanej na terenie działek nr ewid. 27, 29, 31/1, 46, 47/1, 47/2, 48 w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko
Decyzja nr RIG.6733.02.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego ścieków projektowanego na terenie działki nr ewid. 71/3, 346 w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.03.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, projektowanej na terenie działek nr ewid. 27, 29, 31/1, 46, 47/1, 47/2, 48 w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.02.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego ścieków projektowanego na terenie działki nr ewid. 71/3, 346 w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko
Decyzja Nr RIG.6733.1.2015 z dnia 29.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2015, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, zlokalizowanego na terenie działki nr 279/6 ark. 4, położonego przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
projekt decyzji nr 6733.01.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
wszczęcie postępowania nr 6733.01.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
Decyzja Nr 6733.12.2014 z dnia 29.12.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budową przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko, na działkach nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1 ark.1.
projekt decyzji nr RIG.6733.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową jej dobudową oraz budową przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko, na działkach nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1, ark. 1.
Decyzja Nr 6733.11.2014 z dnia 21.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Charbowo, na działkach nr 123, 133, 134, 135, 136, 137 ark.1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
Decyzja Nr 6733.10.2014 z dnia 21.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540, ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.14.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu, projektowanego na terenie działek: obręb Działyń: 4, 7, 11/6, 11/7, 11/9, 11/12, 21, 26/13, 28/13 – ark. 1; obręb Działyń: 3/42, 8/58, 10, 22, 23, 185/1 – ark. 2; obręb Bojanice: 11, 12, 15, 16/3, 17 – ark. 2; obręb Brzozogaj: 7, 8, 18, 19, 20 ,21– ark. 1; obręb Pruchnowo: 8, 9, 10 – ark. 1; obręb Kłecko: 658/4, 660, 666, 670, 672, 673, 677/3, 678, 707 – ark. 10; obręb Kłecko: 250/3, 754 – ark. 11; obręb Zdziechowa: 134, ark. 2
projekt decyzji nr RIG.6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Charbowo, na działkach nr 123, 133, 134, 135, 136, 137, ark. 1, w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
projekt decyzji nr RIG.6733.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540, ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1, ark. 1 w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko.
Zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją. Do obszaru inwestycji dodano działkę nr 538/4. Ze względu na popełniony błąd pisarski postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego brzmi: budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540. ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 133, 134, 135, 136, 137, 123, 140, ark. 1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 123, 133, 134, 135, 136, 137, ark. 1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych w Kłecku, projektowanej na terenie działek nr 540, 539, 538/2, 538/3, 558/1, 252/2, ark. 8, gmina Kłecko
Decyzja Nr 6733.09.2014 z dnia 29.08.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949 wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15 ark.3
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.09.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15, ark. 3.
projekt decyzji nr RIG.6733.09.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15, ark. 3.
Decyzja Nr 6733.01.2014 z dnia 23.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
Decyzja Nr 6733.08.2014 z dnia 23.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 413, 425/5 ark.6.
zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją dla budowy parkingu, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 949, 822, 235/15 ark. 3, gmina Kłecko.
Decyzja Nr 6733.07.2014 z dnia 08.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 315, 893, 303/2, 828/5 ark.4.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: dz. ewid. nr 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133,143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153 – ark. 2, dz. ewid. nr 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 – ark. 3, dz. ewid. nr 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1 – ark. 4, dz. ewid. nr 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396 – ark. 5, dz. ewid. nr 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3 – ark. 6, dz. ewid. nr 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 – ark. 8, dz. ewid. nr 252/2 – ark. 10, dz. ewid. 250/3 – ark. 11.
projekt decyzji nr RIG.6733.08.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 413, 425/5, ark. 6.
Decyzja Nr 6733.06.2014 z dnia 13.06.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170 ark.1 oraz w miejscowości Gorzuchowo na działkach nr 71, 75, 76 ark.2, gmina Kłecko.
projekt decyzji nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 315, 893, 303/2, 828/8, ark. 4.
zmiana przebiegu sieci gazowej w postępowaniu nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: dz. ewid. nr 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 – ark. 2, dz. ewid. nr 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 – ark. 3, dz. ewid. nr 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1 – ark. 4, dz. ewid. nr 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396 – ark. 5, dz. ewid. nr 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3 – ark. 6, dz. ewid. nr 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 – ark. 8, dz. ewid. nr 252/2 – ark. 10, dz. ewid. 250/3 – ark. 11
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.08.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie położonym przy ulicy Ustronie, na działkach nr 413, 425/5, ark.6, gm. Kłecko.
projekt decyzji nr RIG.6733.06.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170 ark. 1 oraz w miejscowości Gorzuchowo na działkach nr 71, 75, 76, ark. 2, gmina Kłecko.
zmiana wszczęcia postępowania nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej, projektowanej na terenie działek nr 315, 893, 303/2, 828/5.
Decyzja Nr 6733.02.2014 z dnia 30.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 35, 36, 61, 95, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 557/4, ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
Decyzja Nr 6733.05.2014 z dnia 23.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2 ark.2.
Decyzja Nr 6733.04.2014 z dnia 22.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
Decyzja Nr 6733.03.2014 z dnia 18.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2, ark. 2.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej, projektowanej na terenie działek nr 315, 893, 894 ark. 4, położonych w Kłecku przy ul. Jarzębinowej, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.06.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, dla zasilenia w energię elektryczną kompleksu działek, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170, ark. 1 oraz w miejscowości Gorzuchowo, na działkach nr 71, 75, 76, ark. 2, gmina Kłecko.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.04.2014o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.03.2014o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
projekt decyzji nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
projekt decyzji nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2, ark. 2.
projekt decyzji nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 35, 36, 61, 95, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 557/4, ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 143/2, ark. 2, gmina Kłecko.
projekt decyzji nr RIG 6733.04.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.04.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 1, gmina Kłecko.
projekt decyzji nr RIG 6733.03.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.03.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja na działkach nr 200/1, 282, ark. 2, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do etapu I Polska Wieś – Charbowo na dz. nr ewid. 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 – obręb Charbowo, 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 – obręb Polska Wieś, 2/1 – obręb Kłecko – miasto.
wszczęcie postępowania nr RIG 6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu o długości 11109,0 m, projektowanego na terenie działek nr ewid. 105, 35, 36, 61, 96, 132, 133, 472, 557/4, 143/2, 143/4, 160, 177, 211, 822, 153, 251/1, 251/2, 235/8, 249, 327, 233/3, 319, 351, 268/5, 265/7, 268/6, 828/5, 835, 853, 558/1, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 548, 414, 413, 396, 437, 2/2, 143/1, 178, 250/1, 250/2, 250/3, 95, 944/8, 145/2, 944/7, 143/3, 221/1, 221/2, 252/1, 252/2, 436/1, 828/4, 947, 445/1, 302, 449/1, 449/3 w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
Decyzja Nr RIG.6733.05.2013 z dnia 19.12.2013 r., o umorzeniu postępowania administracyjnego lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Działyń, gmina Kłecko.
wszczęcie postępowania nr RIG 6733.05.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Działyń, gmina Kłecko.
Decyzja Nr 6733.04.2013 z dnia 22.10.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
projekt decyzji nr RIG 6730.04.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
Decyzja nr RIG 6733.03.2013 z dnia 29.08.2013 r., w sprawie inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, projektowanej na odcinku miejscowości Brzozogaj - Działyń, gm. Kłecko, na działce nr 7, ark.1, Obręb Działyń oraz na działkach nr 21, 9/36, 18, ark.1, Obręb Brzozogaj.
Decyzja w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko, na działkach nr 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18, ark.1.
wszczęcie postępowania nr RIG 6730.04.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
projekt decyzji nr RIG 6730.03.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Dębnica. gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Dębnica. gm. Kłecko.
projekt decyzji nr RIG 6730.02.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV zespołu działek budowlanych projektowanej na terenie działek nr ewid. 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18 w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
Decyzja Nr 6730.01.2013 z dnia 18.06.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV zespołu działek budowlanych projektowanej na terenie działek nr ewid. 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18 w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
projekt decyzji Nr 6730.01.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
Decyzja Nr RIG 6733.07.2012 z dnia 05.11.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
projekt decyzji Nr RIG 6733.07.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
Decyzja Nr RIG 6733.06.2012 z dnia 24.08.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
projekt decyzji Nr RIG 6733.06.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
projekt decyzji Nr RIG 6733.05.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 264/2, 279/3, 279/6, 279/7, 279/8, 287/3 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
Decyzja Nr 6733.04.2012 z dnia 4.04.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV projektowanej na terenie działek nr ewid. 71, 97/7, 120/2, 123 - 133 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko
projekt decyzji Nr RIG 6733.04.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV projektowanej na terenie działek nr ewid. 71, 97/7, 120/2, 123 - 133 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko