2017

Lista wiadomości
Budowa boiska przyszkolnego ze sztuczną nawierzchnią oraz infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie terenu, drenaż), projektowanych na działkach nr 280/2, 281/2, 287/5, ark.4, miasto Kłecko.
budowa sieci wodociągowej,projektowanej na terenie dz. ewid. nr 89/7, ark. 1, położone w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
w sprawie budowy boiska przyszkolnego ze sztuczną nawierzchnią, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie terenu, drenaż), projektowanego na terenie dz. ewid. nr 280/2, nr 281/2 i nr 287/5 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Enea Operator sp. zo.o., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz słupów linii napowietrznej, na terenie obrębów Kamieniec, Wilkowyja, gm. Kłecko oraz Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
Wszczęcie postępowania w sprawie: rozbudowy istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
Wszczęcie postępowania w sprawie: rozbudowy istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowana na terenie dz. ewid. nr 60, położona w miejscowości Świniary, gm. Kłecko
Została wydana decyzja w sprawie:rozbudowy ulicy Cmentarnej, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzenie terenu i budowa miejsc postojowych, projektowanych na działkach nr 319,321/3,321/4,321/5 ark. 5, miasto Kłecko
Wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu - w sprawie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 09.05.2017 r. wydanej w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY
Wszczęcie postępowania w sprawie budowy boiska przyszkolnego ze sztuczną nawierzchnią, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie terenu) projektowanej na terenie dz. ewid. nr 280/2 i dz. ewid. nr 281/2, położone są w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
Zakończenie postępowania w sprawie: rozbudowy ulicy Cmentarnej, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzenie terenu i budowa miejsc postojowych, projektowanych na działkach nr 319,321/3,321/4,321/5 ark. 5, miasto Kłecko
Budowa gazociągu śr/c PE-100, SDR-17,6 dn 125; 110, 90 oraz SDR-11 dn 63 projektowaną na terenie położonym w miejscowościach: Działyń, obręb 0008: - dz. nr 7, 4, - ark. 1 - dz. nr 3/42, - ark. 2 Brzozogaj, obręb 0002, - dz. nr 68, 66, 31/3, 35, 67/2, 65/2, 65/1, 64/1, 64/2, 34, 36/2, 36/1, - ark. 1 Dębnica, obręb 0007 - dz. nr 308/1, 216, 215, 213, 185, 59/2, 186, 214, 56/3, 305, - ark. 1
Rozbudowa ulicy Cmentarnej w Kłecku, budowa nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem terenu przeznaczonego na miejsca postojowe, projektowana na terenie działek nr ewid. 319,321/3,321/4,321/5 ark.5 położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV działek rekreacyjnych, projektowaną na terenie działek nr ewid. 4,8/23,106,139,154,159,180,181,182, ark.2 położonych w miejscowości Działyń, gm. Kłecko
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ułanowie, projektowaną na terenie działki nr ewid. 151, ark. 1, oraz działek 153,154 ark. 2, położonej w miejscowości Ułanowo, gm. Kłecko
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,projektowanej na terenie dz. ewid. nr 140/28, ark. 1, położonej w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
Projekt decyzji w sprawie: rozbudowy sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 88/3, ark. 1, położonej w miejscowości Michalcza, gm. Kłecko.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 88/3, ark. 1, położonej w miejscowości Michalcza, gm. Kłecko.
Zakończenie postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie działek nr 103, 104, 102, 101, 100, 99/1, 98, 105, 96, 95, ark. 2, ul. Targowa, działki nr 106, 160, ul. Zacisze, działka nr 69, ul. Dr Heleny i Wiktora Bujarskich, działka nr 61, ul. Majdany, gmina Kłecko.
Zakończenie postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 3/9, ark. 1, dz. ewid. nr 133, ark. 1, położone w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
Zakończenie postępowa w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 12, ark. 1, dz. ewid. nr 5 położone w miejscowości Czechy, gm. Kłecko.
Zakończenie postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 164, ark. 1, dz. ewid. nr 59/2 położone w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
Zakończenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 158, ark. 2, dz. ewid nr 141/1 położone w miejscowości Ułanowo, gm. Kłecko
Projekt decyzji w sprawie: budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 158, ark. 2, dz. ewid. nr 141/1 położone w miejscowości Ułanowo, gm. Kłecko.
Projekt decyzji w sprawie:budowa oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie działek nr 103, 104, 102, 101, 100, 99/1, 98, 105, 96, 95, ark. 2, ul. Targowa, działki nr 106, 160, ul. Zacisze, działka nr 69, ul. Dr Heleny i Wiktora Bujarskich, działka nr 61, ul. Majdany, gmina Kłecko.
Projekt decyzji w sprawie: budowy oświetlenia drogowego, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 3/9, ark. 1, dz. ewid. nr 133, ark. 1, położone w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
Projekt decyzji w sprawie: budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 164, ark. 1, dz. ewid. nr 59/2 położone w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie działek nr 103, 104, 102, 101, 100, 99/1, 98, 105, 96, 95, ark. 2, ul. Targowa, działki nr 106, 160, ul. Zacisze, działka nr 69, ul. Dr Heleny i Wiktora Bujarskich, działka nr 61, ul. Majdany, gmina Kłecko.
Projekt decyzji w sprawie: budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 12, ark. 1, dz. ewid. nr 5 położone w miejscowości Czechy, gm. Kłecko.
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia drogowego, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 3/9, ark. 1, dz. ewid. nr 133, ark. 1, położone w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 158, ark. 2, dz. ewid. nr 141/1 położone w miejscowości Ułanowo, gm. Kłecko.
budowy oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 12, ark. 1, dz. ewid. nr 5 położone w miejscowości Czechy, gm. Kłecko.
budowa oświetlenia drogowego, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 164, ark. 1, dz. ewid. nr 59/2 położone w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
rozbudowia istniejącego placu zabaw o boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę oraz budowa wiaty rekreacyjno -biesiadnej i zjazd z drogi, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 114/1 i dz. ewid. nr 322, położone są w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko.
Uzgodnienie projektu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko o windę zewnętrzna, projektowaną na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
W sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kv wraz z szafą kablową oraz złączami kablowo-pomiarowymi, projektowanymi na działkach nr 4, ark.1, 8/23, 178, 179, 180 ark.2, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek rekreacyjnych nr 45, 47, 69, ark.2 Obręb Działyń, gmina Kłecko.
Zakończenie Postępowania Administracyjnego w sprawie: budowy linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV wraz z szafą kablową oraz złączami pomiarowymi, projektowanymi na terenie działek nr 4 – ark. 1, 8/23, 178, 179, 180 - ark. 2, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV działek rekreacyjnych nr 45, 47, 69 – ark. 2, położonych w miejscowości Działyń, gmina Kłecko.
W sprawie rozbudowy istniejącego placu zabaw o boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę oraz budowa wiaty rekreacyjno -biesiadnej i zjazd z drogi, projektowanego na terenie dz. ewid. nr 114/1 i dz. ewid. nr 322, położone są w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko.
w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0.4kV i oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, projektowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 252/1, nr 265/7, nr 268/5, nr 268/6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: w dniu 09.02.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko o windę zewnętrzna, projektowaną na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
W dniu 24.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.24.2016 dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej projektowanej na działkach nr 672, 678, 704, 707, 703, ark. 10, ul. Kolonia, gmina Kłecko.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 20.01.2017 r., na wniosek: firmy Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Pana Macieja Galantowicza, pełnomocnika firmy INTER - LERS, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.21.2016 dla inwestycji polegającej na budowę sieci energetycznej, projektowanej na działce nr 456/2, ark.7, ul. Czarnieckiego, gmina Kłecko.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 18.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.22.2016 dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z 15 – miejscami postojowymi, projektowanych na terenie położonym w miejscowości Działyń, gmina Kłecko, na działce nr 8/23, ark.2.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 17.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.23.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzuchowo, projektowaną na działkach nr 71, 97/21, 93/24 ark.2, gmina Kłecko.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 13.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.25.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej w Kłecku, na działkach nr 558/1, 540, ark.8, gmina Kłecko.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 12.01.2017 r., na wniosek: firmy MR Inżynierii Sanitarnej, Pana Macieja Roszkiewicza, pełnomocnika Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.20.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziećmiarki, projektowanej na działkach nr 16/2, 14/3, 14/1, 13/2, 12, 11/44, 136, 11/47, 11/35, 11/46, 9, 3/9, 133, 19, 22, 67, ark.1, gmina Kłecko.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4kV (przyłącze napowietrzne wraz ze słupami, przyłącze kablowe), projektowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 40, ark. 1, położonej w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku inwentarskiego zlokalizowanego na działce ewidencyjne nr 35, ark. 1 w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, projektowanej na działkach nr 672, 678, 704, 707, 703, ark. 10, ul. Kolonia, gmina Kłecko
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: w dniu 05.01.2017 r. na wniosek: firmy Usługowo Handlowej KLM System, występującej w imieniu P4 Spółka z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bezowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr GNI3071, projektowanej na terenie działki nr 941, ark. 2, położonej w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.