2018

OBWIESZCZENIE BUA.6733.13.2017 - o wydaniu decyzji

Treść
Lista wiadomości
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 71, 76/2, ark. 1, położonych w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 3/9, 19, ark. 1, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych.
dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV projektowaną na terenie działki nr 87, ark. 2, obręb Ułanowo, gm. Kłecko w celu zasilania zakładu usługowego zlokalizowanego na działce nr 94, ark.2. w miejscowości Ułanowo.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na działce nr 3/9, ark. 1, obręb Dziećmiarki, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63, projektowanego na działkach nr 424/1, 424/2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63, projektowanego na działkach nr 424/1, 424/2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na działce nr 3/9, ark. 1, obręb Dziećmiarki, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych w miejscowości Gorzuchowo, projektowanej na działkach nr 71, 76/2, położonych w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych w miejscowości Dziećmiarki, projektowanej na działkach nr 3/9, 19, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
polegającej na budowie sieci wodociągowej w Dziećmiarkach
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63, projektowanego na działkach nr 424/1, 424/2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie działek nr 3/9, 135/3, 135/6, 135/9 położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko
dla zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
w sprawie budowy gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPA projektowanej na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie działek nr 3/33, 19, 3/9, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5MPa projektowanego na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości ok.24,0 m wraz z fundamentem oraz radiolinią SIAE AlfoPlus 24 i anteną SLU0623DS6 i urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5MPa projektowanego na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego (plac zabaw, wiata biesiadna, boisko trawiaste, komunikacja) projektowanych na terenie działki nr ewid. 671/2, ark. 10 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości ok.24,0 m wraz z fundamentem oraz radiolinią SIAE AlfoPlus 24 i anteną SLU0623DS6 i urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu śr/c PE-100 SDR-17, 6 dn 125,110, 90, oraz SDR-11 dn 63 projektowanego na terenie położonym w miejscowościach: Działyń, obręb 0008: - dz. nr 7, - ark. 1 - dz. nr 3/42, - ark. 2 Brzozogaj, obręb 0002, - dz. nr 68, 31/3, 35, 65/2, 65/1, 64/1, 64/2, 34, - ark. 1 Dębnica, obręb 0007 - dz. nr 59/2, 56/3, - ark. 1
dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego (plac zabaw, wiata biesiadna, boisko trawiaste) projektowanego na terenie działki nr ewid. 671/2, ark. 10 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu śr/c PE-100 SDR-17, 6 dn 125,110, 90, oraz SDR-11 dn 63 projektowanego na terenie położonym w miejscowościach: Działyń, obręb 0008: - dz. nr 7, - ark. 1 - dz. nr 3/42, - ark. 2 Brzozogaj, obręb 0002, - dz. nr 68, 31/3, 35, 65/2, 65/1, 64/1, 64/2, 34, - ark. 1 Dębnica, obręb 0007 - dz. nr 59/2, 56/3, - ark. 1
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu miejskiego polegającego na budowie miejsc postojowych, budowie drogi wewnętrznej, budowie oświetlenia zewnętrznego boiska oraz budowie kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Mała Wełna, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na części działek nr 4, 6, ark. 1, nr 36 ark. 2 oraz na działkach nr 31/4, 37, ark. 2.
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicznej budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko na pomieszczenia biurowe, projektowaną na działce nr 213/5, ark. 3, położonej przy ulicy Dworcowej 14 w Kłecku.
dla inwestycji polegającej na sieci gazociągu w miejscowościach: Działyń, Brzozogaj i Dębnica
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej konstrukcji wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości całkowitej 24,0 m wraz z fundamentem, projektowanej na terenie działki nr ewid. 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowana na terenie dz. ewid. nr 60, położona w miejscowości Świniary, gm. Kłecko
Decyzja nr BUA.6733.13.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz słupów linii napowietrznej, na terenie obrębów Kamieniec, Wilkowyja, gm. Kłecko oraz Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicznej budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko na pomieszczenia biurowe, projektowanej na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.