OBWIESZCZENIE RIG.6733.19.2017 - o wydaniu decyzji

Treść