OBWIESZCZENIE RIG.6733.19.2017 - o zakończeniu postępowania

Treść