2019

OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2019 - o wszczęciu postępowania

Treść
Lista wiadomości
dla inwestycji pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV - budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV ZK-SN w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odgałęzieniem na stację transformatorową 06-1593 Wilkowyja F oraz odgałęzieniem na stację transformatorową 06-159 Wilkowyja B z zabudową złącza ZK-SN w miejscowości Wilkowyja - na terenie działki nr 71/2, ark. 1, Wilkowyja, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie zatoki postojowej dla samochodów osobowych, projektowanej na terenie działki nr 275/1, ark. 4, położonej w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – budowie linii kablowej SN 15 kV, wymianie istniejącego słupa na słup Ogo-13,5/12 w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odejściem na stację transformatorową 06-76 Pomarzany i 06-746 Pomarzanki, projektowanych na działkach nr 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7 ark. 1, obręb Pomarzany, gmina Kłecko oraz działkach nr 33, 43, 44 ark. 2, obręb Jabłkowo-Pomarzanki, gmina Skoki.
dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm, projektowanej na działkach nr 424/1, 424/2, 425/9 ark. 6, położonych w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – budowie linii kablowej SN 15 kV, wymianie istniejącego słupa na słup Ogo-13,5/12 w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odejściem na stację transformatorową 06-76 Pomarzany i 06-746 Pomarzanki, projektowanych na działkach nr 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7 ark. 1, obręb Pomarzany, gmina Kłecko oraz działkach nr 33, 43, 44 ark. 2, obręb Jabłkowo-Pomarzanki, gmina Skoki.
dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm, projektowanej na działkach nr 424/1, 424/2, 425/9 ark. 6, położonych w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na: budowę linii kablowych SN 15 kV, budowę słupa SN 15 kV, budowę stacji transformatorowych małogabarytowych SN/nn, budowę linii kablowych nn 0,4 kV oraz budowę słupów nn 0,4 kV, projektowanych na działkach nr 8/1, 8/2, 9/2, ark.1, nr 35/3 ark.2 Obręb Pomarzany, gmina Kłecko oraz działkach nr 1, ark.1, nr 80, 88, 92, 93, 94, 95, 111, 112 ark.2 Obręb Kamieniec, gmina Kłecko.
budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – budowę linii kablowej SN 15kV, budowę złącza kablowego SN 15 kV ZK-SN w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odgałęzieniem na stację transformatorową 06-1593 Wilkowyja F oraz odgałęzieniem na stację transformatorową 06-159 Wilkowyja B z zabudową złącza ZK-SN projektowaną na działkach nr 20, 304/3, 80/2, 71/1, 71/3, 108, ark.1, Obręb Wilkowyja, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC 90 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, projektowanych na działkach nr 472, 480/1, 480/2, położonych w miejscowości Kłecko gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, budowie słupa SN 15kV, budowie stacji transformatorowych małogabarytowych SN/nn, budowie linii kablowych nn 0,4 kV, budowie słupów nn 0,4 kV, projektowanych na terenie działek nr 8/2, 8/1, 9/2 - ark. 1, 35/3 - ark. 2, położonych w miejscowości Pomarzany oraz działki nr 1 – ark. 1, 80, 92, 95, 93, 94, 88, 111, 112 – ark. 2, położonych w miejscowości Kamieniec, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV ZK-SN w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odgałęzieniem na stację transformatorową 06-1593 Wilkowyja F oraz odgałęzieniem na stację transformatorową 06-159 B z zabudową złącza ZK-SN, projektowanej na działkach nr 20, 304/3, 80/2, 71/1, 71/2, 71/3, 108, ark. 1, położonych w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC 90 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, projektowanych na działkach nr 472, 480/1, 480/2, położonych w miejscowości Kłecko gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, projektowanej na terenie działek nr 424/2; 424/1; 425/9 obręb Kłecko, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, budowie słupa SN 15kV, budowie stacji transformatorowych małogabarytowych SN/nn, budowie linii kablowych nn 0,4 kV, budowie słupów nn 0,4 kV, projektowanych na terenie działek nr 8/2, 8/1, 9/2 - ark. 1, 35/3 - ark. 2, położonych w miejscowości Pomarzany oraz działki nr 1 – ark. 1, 80, 92, 95, 93, 94, 88, 111, 112 – ark. 2, położonych w miejscowości Kamieniec, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC 90 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, projektowanych na działkach nr 472, 480/1, 480/2, położonych w miejscowości Kłecko gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV ZK-SN w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odgałęzieniem na stację transformatorową 06-1593 Wilkowyja F oraz odgałęzieniem na stację transformatorową 06-159 B z zabudową złącza ZK-SN, projektowanej na działkach nr 20, 304/3, 80/2, 71/1, 71/2, 71/3, 108, ark. 1, położonych w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd.
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o ciśnieniu max. 0,5 MPa projektowanego na działkach nr 89/7, 89/21, ark. 1 położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o ciśnieniu max. 0,5 MPa projektowanego na działkach nr 89/7, 89/21, ark. 1 położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP-24, o wysokości ok. 24 m wraz z fundamentem do zawieszenia anten dla budowy Systemu Radiowego dla linii kolejowej 337/281, projektowanej na terenie część działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 oraz przyłącza gazu śr/c PE-100 SDR-11 dn 25 projektowanych na działkach nr 89/7, 89/21, położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 71, 76/2, ark. 1, położonych w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 3/9, 19, ark. 1, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych.
dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV projektowaną na terenie działki nr 87, ark. 2, obręb Ułanowo, gm. Kłecko w celu zasilania zakładu usługowego zlokalizowanego na działce nr 94, ark.2. w miejscowości Ułanowo.
dla inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej WAP-24, o wysokości ok. 24 m wraz z fundamentem do zawieszenia anten dla budowy Systemu Radiowego dla linii kolejowej 337/281, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.