2021

Lista wiadomości
dla inwestycji polegającej na budowie slipu na Jeziorze Kłeckim wraz z utwardzeniem dojazdu z ul. Plażowej, projektowanej na terenie działek nr 523/2 i 7, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3071, projektowanej na terenie położonym przy ulicy Targowej, na działkach nr 941, 942, 79, ark. 2, miasto Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nn 0,4kV, budowie słupa nn 0,4kV, projektowanych na działkach nr 8, 80, 92 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamieniec, gm. Kłecko