2021

OBWIESZCZENIE BUA.6733.10.2021 - decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

treść obwieszczenia

Lista wiadomości
Obwieszczenie o wydanej decyzji BUA.6733.17.2021
dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej o część aneksu kuchennego oraz zaplecza technicznego budynku projektowanej na terenie działki o nr 59, położonej w obrębie ewidencyjnym Świniary, gmina Kłecko
dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej świetlicy wiejskiej o gotowy obiekt kontenerowy, z przeznaczeniem na część sanitarną (łazienka, WC, aneks kuchenny) projektowanej na terenie działki o nr 28/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dziećmiarki, gmina Kłecko
dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2151P obejmującej budowę chodnika wraz z dwoma peronami dla autobusów i przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 283069P, projektowanej na terenie działek o nr ewid. 10, 12, 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Czechy, gmina Kłecko
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2151P obejmującej budowę chodnika wraz z dwoma peronami dla autobusów i przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 283069P, projektowanej na terenie działek o nr ewid. 10, 12, 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Czechy, gmina Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie gminnej drogi wewnętrznej w m. Wola Łagiewnicka na terenie działek 187 i 198 obręb Wilkowyja, gm. Kłecko, 88 obręb Kamieniec, gm. Kłecko, 175 obręb Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
dla inwestycji polegającej na budowie gminnej drogi wewnętrznej w m. Wola Łagiewnicka na terenie działek 187 i 198 obręb Wilkowyja, gm. Kłecko, 88 obręb Kamieniec, gm. Kłecko, 175 obręb Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej o część aneksu kuchennego oraz zaplecza technicznego budynku, projektowanej na działce nr 59, położonej w miejscowości Świniary, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej świetlicy wiejskiej o gotowy obiekt kontenerowy o wym. maks. 3,0 x 6,0 m. z przeznaczeniem na część sanitarną (łazienka + WC, aneks kuchenny), projektowanej na działce nr 28/2, położonej w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie obiektów kultury fizycznej: plac zabaw, boisko sportowe oraz obiekty małej architektury wraz z urządzeniem terenu rekreacyjnego wsi, projektowanej na działkach nr 9/30, 9/31 położonych w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie slipu na Jeziorze Kłeckim wraz z utwardzeniem dojazdu z ul. Plażowej, projektowanej na terenie działek nr 523/2 i 7, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej w Czechach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 283069P, projektowanej na działkach nr 10, 12, 75, położonych w miejscowości Czechy, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gminnej drogi wewnętrznej w m. Wola Łagiewnicka na terenie działek 187 i 198 obręb Wilkowyja, gm. Kłecko, 88 obręb Kamieniec, gm. Kłecko, 175 obręb Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na terenie wsi Pruchnowo, Bielawy, Dziećmiarki, Sulin, Waliszewo i Komorowo
dla inwestycji polegającej na budowie obiektów kultury fizycznej: plac zabaw, boisko sportowe oraz obiekty małej architektury wraz z urządzeniem terenu rekreacyjnego wsi, projektowanej na działkach nr 9/30, 9/31 położonych w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie slipu na Jeziorze Kłeckim wraz z utwardzeniem dojazdu z ul. Plażowej, projektowanej na terenie działek nr 523/2 i 7, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na terenie wsi Pruchnowo, Bielawy, Dziećmiarki, Sulin, Waliszewo i Komorowo
dla inwestycji polegającej na budowie obiektów kultury fizycznej: plac zabaw, boisko sportowe oraz obiekty małej architektury wraz z urządzeniem terenu rekreacyjnego wsi, projektowanej na działkach nr 9/30, 9/31 położonych w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie slipu na Jeziorze Kłeckim wraz z utwardzeniem dojazdu z ul. Plażowej, projektowanej na terenie działek nr 523/2 i 7, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na terenie wsi Pruchnowo, Bielawy, Dziećmiarki, Sulin, Waliszewo i Komorowo
dla inwestycji polegającej na budowie slipu na Jeziorze Kłeckim wraz z utwardzeniem dojazdu z ul. Plażowej, projektowanej na terenie działek nr 523/2 i 7, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3071, projektowanej na terenie położonym przy ulicy Targowej, na działkach nr 941, 942, 79, ark. 2, miasto Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nn 0,4kV, budowie słupa nn 0,4kV, projektowanych na działkach nr 8, 80, 92 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamieniec, gm. Kłecko