2021

Lista wiadomości
dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, projektowanej na terenie działki o nr 191/2 ark. 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębnica, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, projektowanej na terenie działki o nr 191/2 ark. 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębnica, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo – usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingiem, zadaszeniem nad strefą dostaw, magazynem na towar suchy i komory chłodnicze, instalacją fotowoltaiczną i paczkomatem, projektowanej na terenie działek o nr 328, 330, ark. 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłecko, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego, budynków gospodarczych i budynku magazynowego na funkcję usługową oraz rozbudowie o część usługową projektowanej na terenie działki nr 27/15 ark. 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego, budynków gospodarczych i budynku magazynowego na funkcję usługową oraz rozbudowie o część usługową projektowanej na terenie działki nr 27/15 ark. 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, gmina Kłecko.