Uchwała Nr XXXIV/234/10 z 24.06.2010r.

Uchwała nr XXXIV/234/10 - Treść uchwały