Studium zmiana 2018 - 2021

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej 8.11.2021r.

Treść

Lista wiadomości
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 25.10.2021-15.11.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.