PROTOKÓŁ z dyskucji publicznej 5.08.2020 r.

Treść protokołu