Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Treść wniosku