Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść wniosku