Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Treść wniosku