Druki deklaracji i informacji

    Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.


Wzory deklaracji podatkowych:

1. Podatek od nieruchomości

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

2. Podatek rolny

Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-2

3. Podatek leśny

Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-1
Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-2


Wzory informacji podatkowych:

1. Podatek od nieruchomości

Wzór informacji na podatek od nieruchomości IN-1
Wzór załącznika do informacji na podatek od nieruchomości ZIN-1
Wzór załącznika do informacji na podatek od nieruchomości ZIN-2
Wzór załącznika do informacji na podatek od nieruchomości ZIN-3

2. Podatek rolny

Wzór informacji na podatek rolny IR-1
Wzór załącznika do informacji na podatek rolny ZIR-1
Wzór załącznika do informacji na podatek rolny ZIR-2
Wzór załącznika do informacji na podatek rolny ZIR-3

3. Podatek leśny

Wzór informacji na podatek leśny IL-1
Wzór załącznika do informacji na podatek leśny ZIL-1
Wzór załącznika do informacji na podatek leśny ZIL-2
Wzór załącznika do informacji na podatek leśny ZIL-3

4. Podatek od środków transportu

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 r.

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 2019 r.


Obowiązujące od 01.01.2016 r.