Terminy płatności podatków

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (osoby fizyczne).

     Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • do 15 marca każdego roku podatkowego,
 • do 15 maja każdego roku podatkowego,
 • do 15 września każdego roku podatkowego,
 • do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości (osoby prawne).

Deklaracja na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny (osoby prawne).

Deklaracja na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • do 15 marca każdego roku podatkowego,
 • do 15 maja każdego roku podatkowego,
 • do 15 września każdego roku podatkowego,
 • do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek leśny (osoby prawne).

Deklaracja na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne).

Deklaracja na podatek od środków transportowychw terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego,       
 • do 15 września każdego roku podatkowego.

 


Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.