Uchwały podatkowe na 2015 r.

 

  •  Podatek rolny

          Treść uchwały

  • Podatek od nieruchomości

        Treść uchwały

  • Podatek od środków transportowych

        Treść uchwały