Uchwały podatkowe na 2017 r.

  •  Podatek rolny

          Treść uchwały

 

  •  Podatek od nieruchomości                                                                                  

        Treść uchwały

 

  • Podatek od środków transportowych

        Treść uchwały