Uchwały podatkowe na 2018 r.

  • Podatek rolny  

        Treść uchwały

 

  • Podatek od nieruchomości

         Treść uchwały

 

  • Podatek od środków transportowych

          Treść uchwały