Uchwały podatkowe na 2019 r.

 

        Podatek rolny

 

        Podatek od nieruchomości

 

        Podatek od środków transportowych