Uchwały podatkowe na 2020 r.

         Podatek rolny

 

         Podatek od nieruchomości

 

         Podatek od środków transportowych