Rozstrzygnięcie konkursu 2014 r. (pożytek publiczny) : wypoczynek oraz sport

Rozstrzygnięcie konkursu (pożytek publiczny): wypoczynek oraz sport