Projekt programu na 2011r.

       Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/237/10 z dnia 20 września 2010 r. zamieszcza sie  do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok w celu przeprowadzenia konsultacji, która trwać będzie do 28.12.2010 r.

       Opinię organizacja powinna wyrazić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, powinna być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.

      Burmistrz

/-/ Marek Kozicki