Małe granty

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" Kłecko - tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Koszykówka dziewcząt - turniej koszykarski”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" Kłecko.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko lub przesłać pocztą elektroniczną  na adres b.borowiak@klecko.pl

Pobierz ofertę

 

Oferta Towarzystwo Wędkarskie KLECZ - tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Wędkarstwo to też sport”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Towarzystwa Wędkarskiego KLECZ.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres b.borowiak@klecko.pl

Pobierz ofertę