Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 24 października 2019r.

Porządek obrad: