Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 października 2020r.