Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 11 marca 2021r.