Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 21 lutego 2020r.

Porządek obrad