Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 22 sierpnia 2019r.

Porządek obrad