Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 22 stycznia 2021r.