Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 23 stycznia 2020r.